Türkiye medyasında bir ilki başardılar! Disk Basın-İş, Artı TV ve Artı Gerçek’le protokol imzaladı!

T%C3%BCrkiye+medyas%C4%B1nda+bir+ilki+ba%C5%9Fard%C4%B1lar%21;+Disk+Bas%C4%B1n-%C4%B0%C5%9F,+Art%C4%B1+TV+ve+Art%C4%B1+Ger%C3%A7ek%E2%80%99le+protokol+imzalad%C4%B1%21;
ABONE OL

DİSK Basın-İş, Artı TV ve Artı Gerçek’in Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetkisi olmamasına rağmen, kurumla protokol imzalamayı başardı. Protokol örneği ise Türkiye medyasında bir ilk olma özelliği taşıyor!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş sendikası Artı TV ve Artı Gerçek ile protokol imzaladı.

Sendikal baraj nedeniyle toplu iş sözleşmesi yetkisi bulunmamasına rağmen, sendika kurumda örgütlü olmasının avantajıyla protokol imzalamayı başarmış oldu. Tükiye medyasına örnek teşkil edecek bu protokol ise ilk kez imzalanıyor...

Bunun yanı sıra protokolde ‘Her takvim yılı için en düşük maaşa en az %15 zam ve Her yılbaşında çalışanlara ikramiye’ gibi maddeler bulunuyor.

Disk Basın-İş'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ARTI olarak Kazandık!

Söyleyeceklerimiz herkese;

Bu kez bizden umutlu haber veriyoruz; editörlerden, sunuculardan, muhabirlerden, yönetmenlerden, sesçilerden, kurguculardan, kameramanlardan…
Umutlu çünkü bir arada durmanın meyvesini toplamaya başladık.

Artı TV ve Artı Gerçek’in de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarına hizmet üreten şirketlerde örgütlü DİSK Basın-İş, işkolu düzeyinde toplu sözleşme yetkisi olmamasına rağmen, üyelerinin kararlı ve örgütlü duruşu ile işverenle çalışma koşullarına dair bir PROTOKOL imzalamayı başardı.

Bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyoruz.

Türkiye medya sektöründe bir ilke imza atmanın gururu hepimize ait, örgütlü davranan herkese… Türkiye gibi sendikal baraj ve yasaklarla, hileli mevzuatlarla gazetecilerin sendikasız bırakılmak istendiği koşullarda bu adım çok değerli ve anlamlı.

Yayın politikasındaki iddiasını, çalışanların özlük hakları ve çalışma koşulları konusunda taşımayan bütün medya kuruluşlarına bir örnek bizimkisi; mütevazı ama bir örnek.

Artı’da çalışma ve ekonomik koşulların iyileşmesi, sendikal barajlar ve yasalarla erişilemez kılınan bir hakkın önü açıldı. İmzaladığımız protokolde;

Çalışanlarla yönetim arasında sendika ve işverenden oluşan bir diyalog mekanizması resmileşti.

• Her takvim yılı için en düşük maaşa en az %15 zam

• Her yılbaşında çalışanlara ikramiye

• Yönetici ve çalışan ücretleri arasındaki farkı sınırlayan maddeler yer alıyor.
Protokolde işçi sağlığı, güvenliği, özlük haklarına dair uygulamalar, mesleki gelişim sürecine dair düzenlemeler de var.

Bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı…

Geride bırakmayacağımız, unutmayacağımız, hatırlayacağımız ve hatırlatacağımız arkadaşlarımız var.

Bu başarı onların da imzasını taşıyor.

Bizler nerede çalıştığımızı, neden çalıştığımızı iyi biliyoruz. Kamunun doğru ve gerçek haber alma hakkının yaşatıldığı Artı TV’nin ve Artı Gerçek’in kıymetini biliyoruz.
O kıymetin bizler tarafından yaratıldığını da…

Bu sadece bir başlangıç… Mesleğine sahip çıkarak bir arada, yan yana durmanın bütün zorlu etaplarını deneyimledik. Çok şey öğrendik, çok şey de öğrettik.

Umudun bir adı Artı ise bir adı da BİZLERİZ

Büyük güçlüklerle mümkün kıldığımız bu protokole tarafların bağlı kalması için de yan yana durmaya devam edeceğiz.

Sırada “idari izin” adı altında işten uzaklaştırılan arkadaşlarımızın işlerine dönmesini sağlamak var.

Başka bir MEDYA mümkün!"

twitter takip