DİSK Basın İş ve Artı TV'den ortak açıklama: Herkesin kazandığı bir anlaşmaya vardık

D%C4%B0SK+Bas%C4%B1n+%C4%B0%C5%9F+ve+Art%C4%B1+TV%E2%80%99den+ortak+a%C3%A7%C4%B1klama:+Herkesin+kazand%C4%B1%C4%9F%C4%B1+bir+anla%C5%9Fmaya+vard%C4%B1k
ABONE OL

DİSK’in garantörlüğünde DİSK Basın İş ve Artı yönetimi arasında süren müzakereler sonucunda hiçbir çalışanın işten çıkarılmaması konusunda anlaşıldı.

DİSK, DİSK Basın İş, Artı TV/Artı Gerçek yöneticileri ortak bir açıklama yayımlayarak Artı TV ve Artı Gerçek için hizmet üreten iki şirkette yaşanan sorunlara dair yürütülen müzakerelerde çözüm yolunda önemli bir yol kat edildiğini duyurdular.

DİSK Basın İş ile Artı yönetimi, 4 Mart’ta ILO sözleşmelerine dayanarak bir protokol imzalamış ancak kısa süre sonra sendika işyeri temsilcisi dahil 5 çalışan işten çıkarmayla karşı karşıya kalmış, sendikanın bu durumu kabullenmeyeceğini açıklaması üzerine de Artı yönetimi söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshedeceğinden söz etmişti.

Protokolü hiçe sayan ve 55 çalışanın işsiz kalması anlamına gelecek bu hamle karşısında da önce sendika ardından Artı yönetimi kamuoyuna birer açıklama yapmış, ardından DİSK’in garantörlüğünde müzakereler başlamıştı.

Nihayet müzakereler olumlu sonuçlandı ve yayımlanan ortak açıklamada çalışma barışının sağlanması için gerekli adımların atıldığı belirtilerek “Taraflar çalışanların talepleri doğrultusunda hiçbir çalışanın mağdur olmadığı, Artı TV/Artı Gerçek’in ve dolayısıyla hakikat mücadelesinin daha da güçleneceği bir çözüm yolunda irade beyan etmişlerdir” denildi.

DİSK Basın İş de açıklamayı “Herkesin kazandığı bir anlaşmaya vardık. Artı’da çalışanlar işten çıkarılmayacak, üyelerimiz işlerine geri dönecek. Bu çözümden sonra destek için program yapmayacağını açıklayan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmelerini bekliyoruz. Dayanışma ile…” notuyla paylaştı.

İşte, DİSK, DİSK Basın İş ve Artı TV/Artı Gerçek yönetimi tarafından yayımlanan ortak açıklama:

"Özgür Basın Örgütlü Sendika

Artı TV ve Artı Gerçek için hizmet üreten iki şirkette yaşanan sorunlara dair Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), DİSK/Basın-İş ve Artı TV/Artı Gerçek yöneticilerinin bir süredir devam ettirdiği müzakerelerde önemli bir yol kat edildi.

DİSK’in garantörlüğünde yürütülen görüşmelerde Basın-İş ve Artı TV/Artı Gerçek yönetimince, geçmişte yaşanan olumsuzlukları aşma, sorunları çözme ve geleceğe bakma doğrultusunda gösterilen olumlu tutum sonucunda çalışma barışının sağlanması için gerekli adımlar atıldı.

Türkiye’de iktidarlardan ve siyasi partilerden bağımsız biçimde sınıf ve kitle sendikacılığının temsilcisi olarak tam 54 yıldır işçi sınıfının haklarının korunması ve geliştirilmesi için onurlu bir mücadele yürüten DİSK, onun kurucu sendikalarından olan Basın-İş ve medyanın teksesliliğe boğulmak istendiği ülkemizde hakikat mücadelesinin en önemli mevzilerinden olan Artı TV ve Artı Gerçek’in yönetimi arasında kurulan diyalog zemini ve varılan nokta anlamlıdır, oldukça da değerlidir.

Taraflar çalışanların talepleri doğrultusunda hiçbir çalışanın mağdur olmadığı, Artı TV/Artı Gerçek’in ve dolayısıyla hakikat mücadelesinin daha da güçleneceği bir çözüm yolunda irade beyan etmişlerdir.

Geçmişte yaşanan hatalardan, diyaloğun aksayan yönlerinden, yeniden diyalog kurulmasını zorlaştıran kastı aşan söylem ve eylemlerden sonuçlar çıkarılmış, bu tipten “yol kazalarının” tekrar yaşanmaması için neler yapılabileceği hep beraber gözden geçirilmiştir.

Halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkını savunmak için yola çıkan; demokrasiden, barıştan, emekten ve özgürlükten yana bir yayın politikası benimseyen Artı TV ve Artı Gerçek’in işlevini daha da güçlü biçimde yerine getirmesi gözetilmiştir.

Sürecin geldiği noktada DİSK, Artı Medya, tüm çalışanlar ve Basın-İş kazançlı çıkmıştır.

Sendikal örgütlenmenin güçlenmesinin Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesi açısından da önemli olduğunun bilinciyle davranan Artı TV ve Artı Gerçek yönetimi, üyelerinin haklarını korurken her zaman “Artı TV biziz!” diyerek kurumu ve çalışanların emeklerini sahiplenen DİSK/Basın-İş Yönetim Kurulu ve emekçilerin haklarının korunmasının yanı sıra emeğin hakikatine yer veren az sayıdaki mecraya sahip çıkılması gerektiği tespitiyle sürece dahil olan DİSK Yönetim Kurulu olarak özgür basının güçlendirilmesi için omuz omuza olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

twitter takip