46 çalışanını tebligatla işten çıkaran Demirören, Meclis gündeminde!

46+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1+tebligatla+i%C5%9Ften+%C3%A7%C4%B1karan+Demir%C3%B6ren,+Meclis+g%C3%BCndeminde%21;
ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, sendikalaştıkları için Hürriyet'ten çıkarılan 46 gazetecinin durumunu yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı...

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet gazetesinde çalışan 46 gazeteci, 30-31 Ekim 2019’da evlerine gelen tebligatlarla işten çıkarıldılar. O tarihte 46 gazeteciden 44’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesiyken 2 gazetecinin de üyelik görüşmeleri devam etmekteydi. Hürriyet gazetesi, bu kişileri, 'işletmesel sebeple' işten çıkardığını ileri sürmüş ancak 46 kişiyi işten çıkardığı ay 100 yeni işçiyi işe başlatmıştır" bilgisini veren Kılınç şu açıklamayı yaptı:

"TGS, iş akdi fesihlerinden sonra işveren ile arabuluculuk görüşmesi ve ihtiyari görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gazeteciler kıdem tazminatlarının ödenmesini talep etti. Ancak Hürriyet gazetesi işvereni Demirören Grubu, 46 kişiye hiçbir ödeme yapmadı. TGS, 16 Maürt 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 'Kanuni prosedüre aykırı olarak işçi çıkarma' ve 'Sendikikal sebepli işçi çıkarma' nedeniyle şikayet dilekçeleri verdi. Bakanlık ise verdiği yanıtta, 'sendikal sebepli işçi çıkarma yok' ve 'toplu işçi çıkarma var mı yok mu araştırıyoruz diye' cevap verdi. Sendika, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yine başvuruda bulunarak, 'İşten çıkarılan içşilerin hiçbirisi ile hiçbir İş Müfettişi görüşmedi, Sendikal Sebepli İş Akdi feshi olmadığına ne şekilde karar verildi? Bu müfettiş raporunu bize de verin’ dedi. Ancak, Bakanlık, sendikanın bu başvurularına cevap vermeyerek zımnen reddetti."

"SENDİKA ALEYHİNDE BOZULMASI TESADÜF MÜDÜR?"

CHP'li Kılınç Bakanlığa şu soruları yönelti;

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç, yaptığı değerlendirmenin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a şu soruları yöneltti:

"- Bakanlığınız, Hürriyet gazetesinden 'Sendikal Sebepli İş Akdi Feshi Olmadığına' ne şekilde karar vermiştir? Bu kararın, ne şekilde verildiğini, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na neden bildirmemiştir?

- İşletmesel sebeple 44 sendika üyesini işten çıkarıp 100 sendika üyesi olmayan kişiyi üstelik tam zamanlı olarak iki Demirören Şirketi'nde ne şekilde istihdam ettikleri ve toplu işçi çıkarımı bildirimi yapmadan, yeni işçi istihdam etmelerinin yasaya aykırılığı hususunda, işverene herhangi bir soru sorulmuş mudur? Soruşturma yapılmış mıdır?

- 46 gazetecinin Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çoğunluk tespiti istediği sıralarda işten çakıralması ve yerine üstelik gazeteci olmayan 100 yeni çalışan alınarak yüzde 40 çoğunluğun sendika aleyhinde bozulması tesadüf müdür?

- İşletmesel sebeple tazminatları ödenecek şekilde işten çıkarılan çalışanların, kıdem tazminatlarının hangi sebeple ödenmediği işverene sorulmuş mudur? İşverene karşı neden İş Kanun'ndaki ceza hükümler işletilmemiştir?"

twitter takip