Türkiye medyasının öğrenemediği tarih! Bugün 21 Eylül Dünya Barış Günü

T%C3%BCrkiye+medyas%C4%B1n%C4%B1n+%C3%B6%C4%9Frenemedi%C4%9Fi+tarih%21;+Bug%C3%BCn+21+Eyl%C3%BCl+D%C3%BCnya+Bar%C4%B1%C5%9F+G%C3%BCn%C3%BC
ABONE OL

Tüm dünya bugünü '21 Eylül Dünya Barış Günü' olarak kutluyor... Türkiye hariç!

Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde yaşayan bir dünyayı sağlama görevini anımsatmak adına 1939'da Almanya'nın Polonya'ya işgal etmesinin ardından çıkan İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi 21 Eylül Dünya Barış Günü ilan edilmişti. Tüm dünyanın coşkuyla kutladığı "Dünya Barış Günü", ülkemizde ne yazık ki yanlış bir tarihte hatırlanoyor... Türkiye'nin "1 Eylül" olarak kutlamayı uygun gördüğü "Dünya Barış Günü" aslında 21 Eylül'de kutlanıyor...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR, NEDİR KUTLANIR?

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (International Day of Peace) her sene 21 Eylül tarihinde tüm dünya tarafından kutlanan uluslararası bayramın adıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, Genel Kurul'un açılış günü olan her eylül'ün üçüncü salı günü Uluslararası Barış Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Seneler geçtikten sonra 21 7 Eylül 2001 tarihi A/RES/55/285 numaralı kanun kararı ile 21 Eylül Barış Günü ilan edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günün'nde dünya genelinde çatışmaların önlenmesi ve barışın yayılması konusunda bilinçlenmeyi sağlamakta. Her sene 21 Eylül tarihinde, Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bulunan Barış Çanı çalınıyor ve savaşlarda hayatını kaybedenler adına Japonya tarafından yaptırılan bu Çan dünyanın dört bir yanında bozuk paralarını bağışlayan çocuklar tarafından yapıldı. Çanın üzerine ise Çok Yaşa Mutlak Barış yazısı yazıldı.

Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı Üyesi ülkeler barışın içinde yaşan bir dünya mücadelesi görevi amacı ile Almanya'nın 1939  senesinde Polonya'yı işgal etmesi üzerine çıkan İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 21 Eylül tarihini tüm dünyada kutlanmak üzere Dünya Barış Günü ilan etmiştir.

 

twitter takip