TTB: Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur

TTB:+Dr.+%C5%9Eebnem+Korur+Fincanc%C4%B1+yaln%C4%B1z+de%C4%9Fildir,+onurumuzdur
ABONE OL

TTB’den yapılan açıklamada, “Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermeye gelebileceğini bildirmelerine rağmen gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

TTB, konuya ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

“Savcılığa uygun bir zamanda ifadeye gelebileceğini bildirdik”

Fincancı’nın gözaltına alınması ve soruşturmasının “hukuki zemini” olmadığına, ifade ettiği şeylerin suç unsuru olmadığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bununla birlikte, 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir gösteriye dönüştürmüştür. Geldiğimiz noktada bu gözaltı kararı iktidar çevrelerinin uzun zamandır TTB’ye ve TTB yöneticilerine yönelik artırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturmuş, kamuoyunda gelişen tartışmalar bu çabaya yönelik bahane olarak kullanılmıştır.

“Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz”

TTB, bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Ancak bu durum, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linçi ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB'ye sahip çıkarak sürdüreceğiz. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur.”

“Şebnem hocamıza ve TTB’ye sahip çıkıyoruz!”

Öte Diyarbakır Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada Fincancı’nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan sonra “iktidar ve yandaş medya tarafından başlatılan linç kampanyası” sonrasında hakkında soruşturma açıldığı ve bugün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Şebnem Korur Fincancı bilim insanı ve insan hakları savunucusu olarak her zaman yaşamın ve yaşatmanın yanında; şiddetin karşısında yer almıştır. Tüm yaşamını bilime, ülkemizde ve dünyada işkencenin önlenmesi ve insan hakları ihlallerinin son bulmasına adayan TTB MK Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yapılanlar sadece düşünce ve ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali değil aynı zamanda insan hakları savunuculuğuna yönelik bir saldırıdır” denildi.

“İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur” sözlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri Yasası’nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir. Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT’nin, hocamızın evinde bulunan baba/dede yadigârı koleksiyon parçalarını yayımlama biçimidir. İlgili haber, kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

İktidarın uygulamalarına karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB'ye sahip çıkarak sürdüreceğiz. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur!”

twitter takip