TGS, polis şiddetine sansür genelgesini yargıya taşıdı!

TGS,+polis+%C5%9Fiddetine+sans%C3%BCr+genelgesini+yarg%C4%B1ya+ta%C5%9F%C4%B1d%C4%B1%21;
ABONE OL

TGS, eylemler sırasında polislerin görüntüsünün alınmasını yasaklayan EGM genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açtı.

*Fotoğraf: VOA

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yurttaşları ve gazetecileri hedef alarak basın ve ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyan, görevi esnasında kolluğun görüntü ve ses kaydının alınması hâlinde özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması iddialarıyla kolluk personeline kayıt yapanları engelleme ve adli işlem yapma emrini veren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Genelgesi hakkında, Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak dava açtık.

Yayınlandığı ilk günden itibaren gazetecilere karşı kullanılan söz konusu genelge, gerek usul yönünden Anayasa’ya göre kanunla yapılması gereken sınırlamanın bir genelge ile yapılmış olması nedeniyle fonksiyon gaspına yol açarak yetki ve şekil unsuru bakımından, gerekse de esası itibarıyla basın ifade özgürlüğüne yönelik kamu yararına aykırı sansür niteliğinde bir düzenleme olması nedeniyle hukuka aykırıdır.

Yürütmesinin durdurulması ve fonksiyon gaspı ile yok hükmünde olduğunun tespiti ile usul ve esas bakımından bir bütün olarak hukuka aykırı olması gerekçesiyle iptali talepli açtığımız dava, Danıştay 10. Dairesi’nin 2021/2775 E. sayılı dosyasında görülecektir.

Dava konusu genelge hakkında ivedilikle yürütmenin durdurulmasını bekliyoruz.

Üyelerimiz ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI"

twitter takip