Kayyum, THK malları satışa çıkarmıştı... Mahkeme iptal etti!

Kayyum,+THK+mallar%C4%B1+sat%C4%B1%C5%9Fa+%C3%A7%C4%B1karm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1...+Mahkeme+iptal+etti%21;
ABONE OL

Eski Bakan Cenap Aşçı’nın başkanlık ettiği kayyum heyetine bizzat Türk Hava Kurumu’nu yönetme yetkisi veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, aynı heyetin kurumun mallarını satma talebine izin vermedi.

Antalya, İzmir, Bodrum ve Köyceğiz'in de aralarında bulunduğu Türkiye’nin 15 ilindeki THK’ya ait 44 gayrimenkulü  satışa çıkaran Türk Hava Kurumu'nu (THK) durduran Mahkeme, 27 Temmuz 2021 tarihli kararında bu satışlar için özel izin alınmadığı çarpıcı ifadelerle kaydedildi.

"ÜLKE GÜNDEMİNDE YER ALAN HABERLERDE KONU GÜNDEME GELMİŞTİR"

"Mahkememizce kayyum atama kararı verildikten sonra talepler doğrultusunda gayrimenkul ve menkul alıp satmaya izin verilmişse de ülke gündeminde yer alan haberlerde konunun gündeme geldiği görülmüştür.

"Haberlerde, Kayyumlar, THK’nin mülklerini satışa çıkardı” başlığıyla kayyum yönetimindeki Türk Hava Kurumu, 15 kentteki toplam 44 taşınmazı satışa çıkardı” denildiği görülmüştür."

Sözcü'nün haberine göre, gelinen aşamada her ne kadar gayrimenkul ve menkullere satış izni verilmişse de kayyum heyetinin vesayet makamı olarak mahkememizi satış yapılacak menkul ya da gayrimenkullere ilişkin bilgilendirme yapmadığı, mahkemeden özel olarak izin alınmadığı görülmüştür.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: 

"Türk Hava Kurumu'na ait defterlerin kayyumlarca sunulup sunulmadığının bilinmediği, UYAP sistemi üzerinden kuruma ait aktif pasif tablonun görünemediği, Kayyum atanan kuruma ait malvarlığının türü-adeti-rayiç değerleri-resmi kayıtları-borçlarının türü, cinsi ve adedi bilinemediğinden, denetlenemediğinden bu haliyle satış yetkisi istenen dilekçede gerçek ihtiyaç saptanamadığından ve denetlenemediğinden dolayı, nerelerin hangi borca istinaden satılacağının belli olmadığı kaldı ki alanında uzman bilirkişi heyeti raporu oluru ile denetimi yapılıp ve usule uygun defter denetiminden sonra ancak satış kararı verilebileceği açıktır. 

Dosyanın külliyatlı ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde olması, kayyum heyetinin de bu yöndeki talebinin ve satış gerekçesinin somut delilleriyle birlikte dosyada yer almaması, evveliyatının üstemir yetkili hakimce bilinip işin taktirinin yapılması gerektiği anlaşıldığından...UYAP üzerinden yapılan araştırma sonucunda ve yukarıda sayılan sepelreden ötürü 16.07.2021 tarihli talep dilekçesinin bu aşamada reddine, Mahkememizce tesis edilen 13.07.2021 tarihli ek karar ile kayyımlar lehine tanınan, “gayrimenkul ve menkul alıp satmaya izin ve yetki verilmesine” ilişkin kararın tedbiren durdurulmasına dair kararın devamına, satışa izin talebinin reddine... 13.072021 tarihinde mahkemece tesis edilen kararın devamına karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. "

 

“SATIŞ İZİN TALEBİNİN REDDİNE”

Karar metninde şöyle denildi:

Mahkememizce tesis edilen 13.07.2021 tarihli ek karar ile kayyımlar lehine tanınan, “… Kurum, vakıf, üniversite ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmaya…… izin ve yetki verilmesine” ilişkin kararın tedbiren durdurulmasına dair kararın devamına, satışa izin talebinin reddine karar verildi. 

 

twitter takip