Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az!

Kad%C4%B1nlar%C4%B1n+istihdam+oran%C4%B1+erkeklerin+yar%C4%B1s%C4%B1ndan+daha+az%21;
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020'de Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde yüzde 59,8 oldu. 2020'de hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 25,2, erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 85,5 oldu. Kadınların yüzde 35,5'i yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2021" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172, erkek nüfusu 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu.

Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2 olarak belirlendi.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2020 yılında yüzde 92,9 oldu.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.

Kadın istihdam oranı yüzde 26,3

2020'de Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde yüzde 59,8 oldu.

En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde belirlendi. En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, en yüksek erkek istihdam oranı ise yüzde 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde görüldü. En düşük istihdam oranı kadınlarda yüzde 12,6, erkeklerde yüzde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12,4, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 24,1, lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 29,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37 iken, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti.

Yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2020'de toplamda yüzde 12,4 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 19,5, erkeklerde ise yüzde 9,3 oldu.

3 yaş altı çocuğu olan kadınların istihdam oranı yüzde 25,2

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014'te yüzde 59,8 iken 2020 yılında yüzde 56,8'e geriledi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2020 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 25,2, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 85,5 olduğu görüldü.

Meclis'te 481 erkek milletvekiline karşın 101 kadın milletvekili var

Geçen yıl çalışanların yüzde 61,9'u işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğunu belirtirken, kadın çalışanlarda bu oran yüzde 63,5, erkek çalışanlarda ise yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti.

Kadın büyükelçi oranı 2011'de yüzde 11,9 iken bu oran 2021'de yüzde 26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011'de yüzde 88,1 iken geçen yıl yüzde 73,5 oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2021 sonu itibarıyla 582 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısı 101, erkek milletvekili sayısı 481 oldu. Meclise giren kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9,1 iken, 2021 yılında yüzde 17,4 oldu.

Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında yüzde 27,6 iken, 2020-2021 öğretim yılında yüzde 32,4'e yükseldi. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 40,1, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise yüzde 50,6 oldu.

Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken, 2020'de yüzde 19,3 oldu.

İlk ortalama evlenme yaşı 25,4

Evlenme istatistiklerine göre, resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,4, erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Dersim oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Urfa olarak kayıtlara geçti.

Resmi evliliklerde çiftler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020'de kadınların yüzde 39,8'inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, evli olduğu erkekten daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü.

Eğitim seviyeleri aynı olan çiftlerin oranı yüzde 43, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen çiftlerin oranı ise yüzde 1,7 oldu.

Evliliğin ilk 5 yılında boşanma oranı 33,6

Boşanma istatistiklerine göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021'de gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılında boşanan kadınların yüzde 25,8'inin, erkeklerin ise yüzde 38,7'sinin 30-39 yaş grubunda olduğu gözlendi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 2021'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 82,6 oldu. Bu oran, kadınlarda yüzde 77,5 iken erkeklerde yüzde 87,7 olarak kayıtlara geçti.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 Nisan ile 2021 Mart'ı kapsayan 12 aylık dönemde yüzde 44,3 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda yüzde 40,3, erkeklerde yüzde 48,3 olarak hesaplandı.

Kadınların yüzde 35,5'i yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti

2020'de yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 25 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2 oldu. Kadınların yüzde 48,1'i, erkeklerin ise yüzde 70,9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 9,1, erkeklerde yüzde 4 oldu. Kadınların yüzde 78,1'i, erkeklerin ise yüzde 87,3'ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.

twitter takip