Halk TV'ye verilen ceza için yürütmeyi durdurma kararı!

Halk+TV%E2%80%99ye+verilen+ceza+i%C3%A7in+y%C3%BCr%C3%BCtmeyi+durdurma+karar%C4%B1%21;
ABONE OL

Ankara 7. İdare Mahkemesi de Halk TV’ye verilen ceza için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasının durdurulması için Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, Basın Konseyi’nin başvurusunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında, “Yürütmenin durdurulması isteminin bagˆlantı hakkında verilen kararın kesinles¸ip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebligˆini izleyen 7 gün içinde Ankara Bölge I·dare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11/08/2020 tarihinde oybirligˆiyle karar verildi.” denildi.

RTÜK’ün kararını, Üst Kurulun CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşçı, Onur Konuralp ve Halk TV avukatları da yargıya taşımış, mahkemeler her iki başvuru hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

twitter takip