Gazeteciler sokağa çıkıyor: Nefesimizi kesemezsiniz!

Gazeteciler+soka%C4%9Fa+%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor:+Nefesimizi+kesemezsiniz%21;
ABONE OL

Basın meslek örgütleri ve gazeteciler, 'Basının nefesini kesemezsiniz!' diyerek polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor...

İstanbul Taksim'de düzenlenen Onur Yürüyüşü’nü takip eden AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına alınmasının ardından basın meslek örgütleri, "Basının nefesini kesemezsiniz!" diyerek polis şiddetine karşı üç ilde eylem düzenleme kararı aldı.

Aynı protesto eylemini takip eden çok sayıda gazetecinin darp edildiği, gözaltına alınmak istendiği hatırlatılarak, "Gazeteciye s¸iddet uygulayan kamu go¨revlileri suc¸ is¸liyor, bu gidis¸e hep birlikte dur demeliyiz" çağrısı yapıldı.

"ÇOK SAYIDA GAZETECİ GÖZALTINA ALINMAK VE MAKİNELERİNDEKİ GO¨RU¨NTU¨LER SİLİNMEK İSTENDİ"

14 basın meslek örgütünün ortak yaptığı yazılı açıklamada, "Basının nefesini kesemezsiniz! Gazeteciye s¸iddet uygulayan kamu go¨revlileri suc¸ is¸liyor, bu gidis¸e hep birlikte dur demeliyiz. Tu¨m basın emekc¸ilerine c¸agˆrımızdır! Tu¨rkiye’de haklarını aramak ic¸in sokagˆa c¸ıkan yurttas¸ları takip edip haberles¸tirmek gazetecinin kamusal go¨revidir. Meslektas¸larımız son gu¨nlerde tu¨m toplum adına bu go¨revlerini yu¨ru¨tu¨rken agˆır s¸iddetle kars¸ı kars¸ıya kalmaya bas¸ladı. Yas¸ananlar c¸ok tehlikeli bir boyuta ulas¸tı. Taksim’de yapılmak istenen protesto eylemini izlemeye c¸alıs¸an c¸ok sayıda gazeteci darp edildi, go¨zaltına alınmak istendi, go¨ru¨ntu¨ almaları engellendi, makinelerindeki go¨ru¨ntu¨ler silinmek istendi." denildi.

"POLİS ÖLÜMLE SONUÇLANABİLECEK BİR ŞİDDET SERGİLEDİ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ama artık gazeteciler go¨revlerini yaparken o¨lu¨mle de yu¨z yu¨ze kalıyor! Bunun son o¨rnegˆi Taksim’deki protestoları takip eden AFP Fotomuhabiri Bu¨lent Kılıc¸’ın ugˆradıgˆı s¸iddettir. Haksız ve hukuksuz s¸ekilde Kılıc¸’ın go¨rev yapmasını engelleyen polis, yere yatırdıgˆı meslektas¸ımızın boynuna diziyle bastırarak o¨lu¨mle sonuc¸lanabilecek bir s¸iddet sergiledi.

"GAZETECİLERE S¸İDDET UYGULANMASINI KANIKSAMAYACAGˆIZ, ASLA KABUL ETMEYECEGˆİZ!"

Amerika’da bir polis tarafından aynı yo¨ntemle bogˆazına c¸o¨ku¨lerek o¨ldu¨ru¨len George Floyd’un go¨ru¨ntu¨leri tu¨m du¨nyada infial uyandırmıs¸ken, u¨lkemizdeki gu¨venlik gu¨c¸lerinin bunu o¨rnek alırcasına s¸iddet uygulaması hepimizi derinden endis¸elendirmektedir. Emniyet gu¨c¸leri bu hareketleri ile halkın gerc¸ekleri o¨gˆrenme hakkını engellemektedir, nefessiz bıraktıkları yalnız meslektas¸ımız degˆil, halkın bu hakkıdır. Go¨sterileri izleyen gazetecilerin go¨ru¨ntu¨ almasını engellemeye yo¨nelik I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı genelgesi hukuka ayrılıktan davalıktır. Tu¨m basın meslek o¨rgu¨tleri bu genelgeye tepkilerini go¨sterdi, Danıs¸tay’da dava ac¸ıldı. Bu s¸iddet uygulamasının amacı basını bezdirmek ve go¨revini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulas¸manın mu¨mku¨n olmadıgˆını bir kez daha gu¨r bir sesle haykırıyoruz. Bu kabul edilemez anlayıs¸ı s¸iddetle kınıyoruz. Tepkimizi dile getirmek ic¸in tu¨m meslektas¸larımızı u¨c¸ ilde Valilik o¨nu¨ne kameralarımızı, fotogˆraf makinelerimizi, not defterlerimizi bırakarak, s¸iddeti barıs¸c¸ıl s¸ekilde protesto etmeye c¸agˆırıyoruz. Gazetecilere s¸iddet uygulanmasını kanıksamayacagˆız, asla kabul etmeyecegˆiz! Ellerinizi gazetecilerin u¨zerinden c¸ekin! Bu ablukayı dayanıs¸ma ile kıracagˆız!

Yer: Ankara Valiliği önü Saat: 11:30

Tarih: 29 Haziran 2021

Yer: İstanbul Valiliği önü Saat: 14:00

Tarih: 29 Haziran 2021

Yer: İzmir Valiliği önü

Saat: 14:00

Tarih: 29 Haziran 2021

Açıklamada imzası olan basın meslek örgütleri şöyle:

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Diplomasi Muhabirleri Derneği

DİSK Basın-İş

Ekonomi Muhabirleri Derneği Gazeteciler Cemiyeti

Haber-Sen

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Parlamento Muhabirleri Derneği Samsun Gazeteciler Cemiyeti

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Türkkiye Gazeteciler Sendikası

Türkiye Haber Kameramanları Derneği

twitter takip