Danıştay'dan Basın Kartı Yönetmeliği kararı!

Dan%C4%B1%C5%9Ftay%E2%80%99dan+Bas%C4%B1n+Kart%C4%B1+Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi+karar%C4%B1%21;
ABONE OL

İletişim Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırıldığını bildirdi.

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’nde Danıştay 10’uncu Daire’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın itirazını kabul ederek, yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Yönetmeliğin birçok maddesinin yürütmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 4 Kasım 2020’daki kararıyla durdurulmuştu. Ancak İletişim Başkanlığı yönetmeliği 20 Mayıs 2021’de bir kez daha değiştirmiş, buna karşı da Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazeteciler Cemiyeti Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetmeliği dava açmıştı.

Danıştay 10’uncu Dairesi, 17 Aralık 2021’de ‘yönetmeliğin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı’ sonucuna vararak yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; kararla ilgili iki ayrı açıklama yayınladı.

Basın meslek örgütleri, şunları kaydetti:

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 14/02/2022 tarihli kararla itiraz kabul edildi ve yürütmeyi durdurma kararı kaldırılarak yürütmeyi durdurma isteminin esası hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay 10’uncu Dairesine gönderilmesine karar verildi.

İlerleyen günlerde Danıştay 10’uncu Dairesi, halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün etkin kullanımını sağlayan ve koruyan basın kartının alma ve iptal koşullarına dair belirsizlikler ve keyfilik taşıyan, masumiyet karinesine aykırı, gazeteciliği kriminalize etme amacı güden 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan düzenlemelere ilişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması konusunda esas yönünden değerlendirme yapacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise daha önce verilen ‘yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına karar verildiğini’ açıkladı.

twitter takip