Basın İlan Kurumu'nun 407 gündür ilan ambargosu uyguladığı Yeni Asya, yargıya başvurdu!

Bas%C4%B1n+%C4%B0lan+Kurumu%E2%80%99nun+407+g%C3%BCnd%C3%BCr+ilan+ambargosu+uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1+Yeni+Asya,+yarg%C4%B1ya+ba%C5%9Fvurdu%21;
ABONE OL

Basın İlan Kurumu, Yeni Asya gazetesine tam 407 gündür ilan ambargosu uyguluyor... Gazete, bugünkü ilk sayfasından ayrımcı uygulamayı yargıya taşıdıklarını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), muhalif medyaya karşı uyguladığı reklam ve ilan kesme cezalarının sonu gelmiyor... Daha önce defalarca Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel'e ilan ve reklam ambargosu uygulayan BİK, şimdi de Yeni Asya gazetesinin ilanlarını kesti. Hem de 407 gündür!

Bu haksız ve hukuksuz uygulamayı bugünkü ilk sayfasından yargıya taşıdıklarını duyuran gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Basın İlan Kurumunun bir yılı aşkındır gazetemize uyguladığı resmi ilan ambargosunu ve ilan hakkımızı durdurma kararını yargıya taşıdık.

BASIN İLAN KURUMU TARAFINDAN GAZETEMİZE 407 GÜNDÜR RESMî İLAN VERİLMİYOR

28 OCAK 2020’DEN BERİ

Basın İlan Kurumu 28 Ocak 2020 tarihinden itibaren gazetemize resmî ilan vermeyi durdurdu. Ağustos ayında da Kontrol Kurulu raporuyla ilan hakkımızı durdurma kararı verdi. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu nezdinde yaptığımız itirazlar sonuç vermedi.

BİK’İ MAHKEMEYE VERDİK

Bunun üzerine gazetemizin avukatı Mustafa Özbek, BİK’e dava açtı. Dava dilekçesinde “itirazımızın reddine ilişkin kararın iptali ve resmî ilan hakkımızın iadesi” talep edildi. Özbek “BİK Genel Kurulunun pandemi sebebiyle yumuşattığı şartlar nedense Yeni Asya için geçerli değil” dedi.

***

İlan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bir yılı aşkındır çeşitli gerekçelerle gazetemize uyguladığı resmÎ ilan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık.

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bir yılı aşkındır çeşitli gerekçelerle gazetemize uyguladığı resmî ilân ambargosuna dâvâ açıldı. Gazetemizin Avukatı Mustafa Özbek konuyu yargıya taşıdı.

BİK gazetemize yönelik “Elektronik Ortamda Tutulması Zorunlu Defterlerin Tebliğindeki düzenlemeye aykırılık olduğu iddiası” ile 28 Ocak 2020 tarihinden itibaren resmî ilân vermemeye başladı. Gazetemizin başvurusu üzerine 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılan idarî denetleme sonucunda Kontrol Kurulu Raporu ile “üç ihlâl” tesbit edilerek “resmî ilân yayınlama hakkının durdurulmasına devam edilmesi kararı” verildi. Gazetemizin denetlemeyi yapan Kontrol Kurulu’nun raporuna ilişkin itirazları da sonuç vermeyince Yönetim Kurulu’na itirazda bulunuldu. Yönetim Kurulu’ndan da sonuç alınamayınca gazetemizin Avukatı Mustafa Özbek, BİK’e dâvâ açtı.

ADALETSİZLİK OLDUĞU ORTADA

DÂVÂ dilekçesinde “Yukarıda arz edilen nedenlerle ve dilekçemiz ekinde sunulan belgeler ile Mahkemenizce re’sen talep edilecek deliller nazara alınarak; Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulunun 24.12.2020 tarihli ve 2020-93904 sayılı ısrar kararının kaldırılmasına yönelik talebin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, Resmî ilân yayınlama hakkının iadesine, Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim” denildi. Av. Özbek gazetemize yaptığı açıklamada “Bir yılı aşkındır BİK ilânlarının kesilmesi, basın kartlarımızın ve gri pasaport hakkımızın verilmemesi, sürekli olarak bir kısım medyanın iftiralarına hedef olmamız, son açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında ‘Suç olamaz’ denilen eleştiri ve düşüncelerini ifade ettikleri için yazarlarımız hakkında soruşturma ve dava açılması, basın hürriyetine aykırı hareket edildiğini ve burada büyük bir adaletsizlik olduğunu açıkça göstermektedir. BİK Genel Kurulunun pandemi sebebiyle yumuşattığı şartlar da nedense Yeni Asya için geçerli değil” dedi."

twitter takip