NLTR'nin yeni raporu yayında: Bağımsız gazetecilik için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek şart

NLTR%E2%80%99nin+yeni+raporu+yay%C4%B1nda:+Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z+gazetecilik+i%C3%A7in+gelir+kaynaklar%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7e%C5%9Fitlendirmek+%C5%9Fart
ABONE OL

NewsLabTurkey Research Hub’ın “Türkiye’nin dijital haber odalarının gelir modelleri” başlıklı raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye’de giderek daha fazla haber platformu abonelik gibi okur odaklı gelir modellerine yöneliyor olsa da uluslararası örneklerin başarı seviyesine ulaşamıyor.

İnternet gazeteciliğindeki gelir stratejilerini abonelik, reklam, hibe programları ve kitlesel fonlama gibi farklı kategoriler üzerinden inceleyen raporda dijital haber platformları için uzun süredir en büyük gelir kalemi olan reklamların artık tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor. Gazetelerin dijital reklam pastasından aldığı payın beklentilerin altında olması ve dijital reklamlardan kazanılan rakamların giderek düşen tiraj ve basılı reklam gelirlerinin yerini tutamaması ya da artan maliyetleri karşılamaması bunun nedenleri arasında sıralanıyor.

Çeşitli dijital haber yayıncılarının ve medya uzmanlarının görüşlerine başvurularak hazırlanan çalışmaya göre gazetelerin hayatta kalabilmesi için okurlarını platformlarına daha çok bağlayacak stratejiler izlemesi ve hazırladıkları haber içeriklerine destek olmaya ikna etmeleri mühim. Fakat rapor, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin ve ücret ödemeye değer görülebilecek özgün haber içeriklerinin çıkmıyor olmasının dünyada yaygınlaşan abonelik gibi sistemlerin Türkiye’de gelişmesini engellediğini saptıyor.

Özellikle bağımsız medyanın gelir kaynaklarını mümkün olduğunca çeşitlendirmesinin ve kitle fonlaması gibi modelleri izlemesinin siyasi baskıları ortadan kaldırmak ve editoryal bağımsızlık sağlayabilmek adına önemli olduğu vurgulanıyor.

Raporda tek bir gelir modeline bağlı olmanın editoryal bağımsızlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilirken, kitle fonlaması modeline dair farklı bakışlar da dikkat çekiyor. Rapor kapsamında görüşülen kişilerden bazıları kitle fonlaması modelinin yayınları için mühim olduğu görüşündeyken bazılarıysa kitle fonlama kampanyalarının reklamveren ve yatırımcı gözünde haber platformlarının değerini düşürdüğü görüşünde.

Rapordaki ilgi çeken başlıklardan biri de gazetecilerin ve alan uzmanlarının hibe programlarına bakışı. Bazı gazeteciler hibe programlarının çalışan verimliliğini düşürdüğünü düşünürken, bazılarıysa hibe programlarının ekonomik anlamda çalkantılı bu dönemde kurtarıcı olduğu görüşünde. Bu programlarda dağıtılan hibelerin dağıtım süreçlerinin ise geçmişe göre daha adil bir şekilde gerçekleştiği görüşü hâkim.

Raporun dijital gazeteciliğin ekonomik durumu ve geleceğine ilişkin özet bulguları podcast olarak da dinlenebiliyor.

twitter takip